Onze school is kleinschalig, gestructureerd en veilig. Docenten en leerlingen kennen elkaar. En we zorgen voor een soepele overgang van de basisschool naar onze school. Titus Brandsma is een van de scholen van het Arentheem College: een interconfessioneel college met drie scholen.

We hebben onze missie en visie uitgewerkt in de volgende punten: 

We zijn een wereldschool, een UNESCO-school om precies te zijn 

Dat betekent dat onze wereld niet ophoudt bij de muren van de school, maar dat we verder kijken. We werken duurzaam met het stappenplan van eco-schools en hebben aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu. De thema’s hebben we onder meer verwerkt in Wereldvakken. Je kunt kiezen uit: Science, Sport, Digi-Media en Theater. Voor deze vakken ga je ook de buitenwereld in. Op excursie, naar een voorstelling of naar de natuur. 

We zijn een interconfessionele school 

Dat betekent dat we christelijke uitgangspunten belangrijk vinden. We hebben respect voor elkaars opvattingen, achtergrond en cultuur. 

Leren staat voorop! 

Dat is een belangrijk uitgangspunt op onze school. Titus Brandsma is een school met hart voor de leerling. Zo komen we tot de beste prestaties. We werken met leerdoelen. Elke leerling stelt die zelf op en bespreekt die – samen met de ouder(s) – met de mentor. Leerdoelen maak je niet alleen voor vakken waarvoor je minder goed staat. Maar voor vakken waar je prima resultaten behaalt. Bij ons kan de lat altijd iets hoger. 

We hanteren de juniormethode 

Wij vinden het belangrijk dat je zo goed mogelijk kunt leren in de lessen. Daarom gebruiken we een speciale lesmethode: de juniormethode. In elk les stellen we het leerdoel vast, kun je keuzes maken en samenwerken. Aan het einde van de les kijken we of we het leerdoel gehaald hebben. Hieraan zie je dat we een school met veel structuur zijn. 

We maken ruimte voor inspraak 

We bereiken het meest als we allemaal samenwerken: leerlingen, docenten en ouders. Daarom vinden we inspraak essentieel. Inspraak voor iedereen. We staan altijd open voor de mening van leerlingen en ouders. Neem dus gerust contact op met de mentor als je iets wilt bespreken. Wij vragen ook actief om feedback. Bijvoorbeeld in jaarlijkse enquêtes, tijdens klankbordavonden tussen ouders en ouderraad en in projecten. Er is ook ruimte voor inspraak in speciale commissies: onze school heeft een ouderraad en een leerlingenraad

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen