We werken in teams van leraren die hun leerlingen goed kennen, verdeeld in twee afdelingen. Iedere afdeling heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider. 

Docent en mentor 

De begeleiding begint in de les, bij de vakdocent. Verder heeft elke klas een mentor, of soms zelfs twee. De mentor is een docent met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor u als ouders/verzorgers. 

Afdelingsleider 

Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider. Zij of hij is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken. 

Studie- en keuzebegeleiding 

Mentoren en decanen helpen de leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze hen tijdens de voorbereiding op het examen en het traject daarna. 

Werken naar onderwijsbehoefte 

Alle leerlingen krijgen de begeleiding die precies bij hen past. Daarvoor gebruiken we een speciale methode: 'Werken naar Onderwijsbehoefte'. Heeft een leerling veel uitleg nodig of juist weinig? Wil iemand rust of juist niet? Werkt uw zoon of dochter het liefst samen, of wil hij of zij soms ook tijd voor zichzelf? Wij houden rekening met al die dingen. 

Taal en rekenen 

Taal en rekenen zijn belangrijke onderdelen. In rekenen krijg je zelfs apart les. Je moet immers straks de verplichte rekentoets doen. Taal heb je voor alle vakken nodig. Zelfs voor wiskunde. We besteden er dan ook veel aandacht aan. Bij veel vakken moet je lezen en wordt er je woordenschat gewerkt. Ook krijgen alle leerlingen een pasje van de bibliotheek Veluwezoom in Velp. 

Juniormethode 

Wij vinden het belangrijk dat je zo goed mogelijk kunt leren in de lessen. Daarom gebruiken we een vast didactisch model, genaamd de juniormethode. In elk les stellen we het leerdoel vast, kun je keuzes maken en samenwerken. Aan het einde van de les kijken we of we het leerdoel gehaald hebben. Hieraan zie je dat we een school met veel structuur zijn.

Trainingen 

Onze school biedt verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, motivatie en het examen. 

Dyslexie 

Dyslexie kan het leren behoorlijk belemmeren. Als er een dyslexieverklaring wordt afgegeven, heeft de leerling recht op extra voorzieningen tijdens de les, proefwerken en het examen. Als de leerling geen verklaring heeft, maar er wel een vermoeden van dyslexie bestaat, kan hij getest worden. Voor meer informatie kunt u - via de mentor - contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator. Op vergelijkbare manier gaan wij om met dyscalculie. Leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen kunnen in aanmerking komen om de aangepaste rekentoets te maken. 

Extra ondersteuning 

Soms maakt een mentor zich zorgen over een leerling. Omdat hemzelf (of haarzelf) iets opvalt. Of omdat er signalen van de ouders of van andere docenten zijn. Vaak kan de mentor het probleem verlichten. Soms lossen de inspanningen van de mentor het probleem van de leerling niet genoeg op. Er kunnen zeer verschillende dingen aan de hand zijn: dyslexie, problemen thuis, een beperking, ineens erg afvallen, bijzondere concentratieproblemen, enz. 

Ondersteuningscoördinator 

In overleg met docenten en de afdelingsleider kan de mentor zijn/haar leerling aanmelden bij de ondersteuningscoördinator. Elke school van de Arentheem Scholengroep heeft een eigen ondersteuningscoördinator. Samen besluiten zij of ze de leerling doorverwijzen naar Scala of naar een externe specialist (bijvoorbeeld een jeugdarts). Daarbij geeft de ondersteuningscoördinator aan door wie de leerling het beste verder geholpen kan worden. Voor leerlingen en ouders blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen