Heb je een vmbo-gt of havoadvies? En wil je jezelf ontwikkelen op een school waarbij we ondernemende leerlingen in een kleinschalige omgeving vol vertrouwen de wereld laten ontdekken? Meld je dan aan op Titus Brandsma College! We zien je heel graag op onze school! 

Hoe werkt het?

Aanmelding leerjaar 1

Als je jouw schoolkeuze gemaakt hebt, kun je jezelf hier aanmelden. Hulp nodig? Bel dan gerust naar onze administratie via 026-3633836.

Als je aanmelding voor 15 maart 2023 bij ons binnen is en voldoet aan de toelatingseisen, dan word je bij ons gegarandeerd geplaatst. Er is geen loting! Aanmeldingen na 15 maart kunnen alleen in behandeling worden genomen als op dat moment de klassen voor het komende schooljaar nog niet vol zijn.

Onze school kent een 2-jarige brugperiode met mavo-havo klassen en een havo klas. Om toegelaten te worden tot de mavo-havo klas heeft de leerling het advies GT of GT/havo nodig. Leerlingen met een havo advies worden toegelaten tot de havo klas.

Na de aanmelding krijgen wij van de basisschool via OSO het overstapdossier met de nodige gegevens van de leerling toegestuurd. Wanneer sprake is van een zorgbehoefte wordt door de toelatingscommissie bekeken of de gevraagde onderwijsbehoefte door ons kan worden geboden. Wanneer wij geen passende ondersteuning kunnen bieden en een leerling niet kunnen toelaten dan gaan wij als school, samen met de ouders, op zoek naar een geschikte school. Ouders die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met onze afdelingsleider onderbouw dhr. R. de Lugt (R.deLugt@titusbrandsma-velp.nl).

Over de officiële toelating ontvangt u medio april 2023 bericht.

Wanneer een leerling op een andere school voor voortgezet onderwijs zit en bij ons wil instromen vanwege b.v. een verhuizing dan geldt dat het contact hierover altijd via de mentor/afdelingsleider van de huidige school verloopt. Hij of zij neemt contact op met de afdelingsleiders van onze school. Dan pas gaat de procedure lopen.

Onze Wereldklassen kennen een eigen aanmeld- en toelatingsprocedure. Voor meer informatie klik hier.

Aanmelding zij-instroom

Wanneer een leerling op een andere school voor voortgezet onderwijs zit en bij ons wil instromen dan geldt dat het contact hierover altijd verloopt via de afdelingsleiders van betrokken scholen. Helaas hebben we elk jaar maar beperkt plek voor leerlingen van andere scholen waarbij verhuisgevallen en leerlingen van onze Arentheem Scholengroep (Thomas a Kempis College en Leerpark Arnhem) voorrang krijgen. 

Met de afdelingsleider van de betrokken school onderzoeken wij of het onderwijsaanbod dat nodig is, door ons kan worden geboden. Voor een zij-instroom aanmelding kunnen wij geen toezeggingen tot plaatsing doen. Zodra we onze prognose voor het volgende schooljaar rond hebben (medio juli), zullen we verzoeken tot plaatsing in behandeling nemen. In de laatste week voor de zomervakantie nemen wij contact met u op of uw zoon/dochter bij ons geplaatst kan worden.

Met het invullen van het aanmeldformulier is de leerling nog niet ingeschreven en geeft u ons toestemming om de huidige school te informeren over de aanmelding en informatie op te vragen d.m.v. een inlichtingenformulier. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, zullen wij het toegezonden informatie vanwege de privacywetgeving verwijderen/vernietigen.

Aanmelding havo 4 en 5

In onze havo bovenbouw bieden wij de profielen economie en maatschappij, cultuur en maatschappij aan. Ook hier geldt dat wanneer een leerling zich aanmeldt altijd contact wordt opgenomen met de school van herkomst.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen